Openklasdag

30 augustus van 15u tot 15u30

 

Beste ouders,

 

U was al op de hoogte dat het M-decreet binnen het buitengewoon onderwijs voor heel wat verschuivingen zorgt. Dit is voor onze school niet anders. Vorig jaar moesten we afscheid nemen van enkele collega’s die nu in een andere school hun expertise zullen inzetten. We zijn hierdoor genoodzaakt om het aantal klassen af te bouwen van 20 naar 16.

 

We kozen ervoor om af te stappen van de traditionele indeling van bovenbouw en onderbouw. We verdelen de school momenteel in 3 grote blokken. We hebben een blok met hoofdzakelijk schoolverlaters (kinderen die in 2017, 13 jaar worden). Een tweede blok bestaat uit de 4 kleinste klassen en verder hebben we een grote middenblok waar alle andere leerlingen in ondergebracht worden. Het is dus best mogelijk dat kinderen die vorig jaar in een bovenbouwklas zaten nu in een klas van de middenblok zullen zitten.

 

Door het wegvallen van enkele leerkrachten uit de hoogste klassen moeten heel wat collega’s van niveau verschuiven en dit soms meer dan een leerstofjaar! Hierdoor zijn er ook heel wat kinderen die terug bij dezelfde leerkracht worden ondergebracht. Dit zijn geen leerlingen die ‘blijven zitten’, maar de leerkracht schuift met hen mee. Ook onze traditionele volgorde zal sterk doorbroken worden.

 

Omdat dit voor jullie als ouder en vooral voor onze leerlingen toch heel wat onduidelijkheid meebrengt, willen wij iedereen de kans geven om voor de start van het schooljaar reeds kennis te maken met de klasleerkracht en de klasgroep. Hiervoor nodigen we jullie uit naar school (al of niet met jullie kind) op dinsdag 30 augustus tussen 15u en 15u30.

 

Met vriendelijke groet,

Marc Verschraege

directeur

Jonatan Berkenboom

Kasteelstraat 6
9100 Sint-Niklaas
+32 3 776 75 21
directie@jonatan.be

Hoofdsponsors

jrs