03 776 75 21 directie@jonatan-berkenboom.be

Algemene info

OPENINGSUREN VAN DE SCHOOL

De schoolpoort gaat elke morgen open om 8.20 uur.

De lessen beginnen elke dag om 8.50 uur.
De lessen eindigen op de middag om 12.25 uur.
De lessen herbeginnen om 13.25 uur.
Op maandag, dinsdag en donderdag eindigen de lessen om 15.30 uur.

Op vrijdag eindigen de lessen om 15.05 uur.
Op woensdag eindigt de klasdag om 11.35 uur

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG IN DE SCHOOL

Alle lesdagen van 8.00 tot 8.15 is er voorschoolse opvang.

Er is na de lesdag in de school opvang voorzien van 15.35u tot stipt 16.45 uur. Op woensdag is dit van 11.35u tot 12.30u, op vrijdag start dit om 15.10u. Voor deze opvang wordt een kleine tegemoetkoming gevraagd.

We vragen aan de ouders om hun kinderen ook in te schrijven in de stedelijke opvang ‘De Sprinkhaan’! Op deze manier kunnen alle overblijvende kinderen op het einde gewoon meegenomen worden naar de stedelijke opvang in Broeders Driegaaien! Meer info in het schoolreglement.

De inschrijving in de sprinkhaan brengt geen kosten met zich mee! 

VOOR – NASCHOOLSE OPVANG BUITEN DE SCHOOL

Ouders die voor hun kinderen opvang nodig hebben later dan 16.45 uur kunnen beroep doen op de stedelijke dienst voor voor-en naschoolse opvang ‘De Sprinkhaan’.

In uitzonderlijke gevallen kan ook de voorschoolse opvang aangesproken worden wanneer kinderen vroeger dan 8.00u moeten worden opgevangen! De Sprinkhaan regelt dan (voorlopig nog) de transfer naar de school!

VERVOER

Kinderen komen te voet, per fiets, met de lijnbus, met de trein of met de wagen naar school. Onze ouders krijgen een volledige adressenlijst zodat er onderling afspraken kunnen gemaakt worden voor carpooling. De school is een sterke voorstander van dit systeem.

Indien dit noodzakelijk is, kan u ook gebruik maken van georganiseerd leerlingenvervoer. Dit is enkel mogelijk als onze school voor u de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs type Basisaanbod is. De organisatie van het leerlingenvervoer is volledig in handen van een externe organisatie namelijk De Lijn.

REKENINGEN

Alle voorzienbare onkosten voor de school worden via de schoolrekening betaald. U krijgt hiervoor 4 maal per jaar een rekening met overschrijvingsformulier.

Er is mogelijkheid om de betaling van bepaalde grote bedragen te spreiden over één schooljaar.

MAALTIJDEN

Al onze leerlingen blijven ’s middags op school. Zij eten samen hun boterhammen op in de klas.
Zij brengen hiervoor hun eigen drankje mee.

BOS-ZEE-EN PLATTELANDSKLASSEN

Verschillende klassen gaan op openluchtklassen naar diverse plaatsen in Vlaanderen.
Deze week, die doorgaat 1 week voor het herfstverlof, geeft de klas vitaminen om een heel jaar verder te bouwen. De klasgroepen die niet op verplaatsing gaan hebben een projectweek op/en rond de school. Zij overnachten thuis.

TURNPAKKEN EN ZWEMGERIEF

Voor de turnlessen wordt een turntruitje van de school gekocht en ook voor een zwart sportbroekje en witte turnpantoffels zorgen de ouders zelf. De turnpakjes worden op school bijgehouden en worden op regelmatige tijdstippen door de turnleerkrachten meegegeven om te wassen.

Voor de zwemlessen zorgen de ouders zelf voor een zwemzakje, zwempak of zwembroek, een kleine en een grotere handdoek.

Net terug van een eerste kennismaking/ rondleiding voor nieuwe lln Top 1/1 rondleiding en organisatie Ons zoontje zat op zen gemak , geen klamme handen, hoofdpijn, ik wil weg symptomen deugd en nog eens deugd doet ons dit .... Dankjewel Team!
An M.
mama
Ongetwijfeld, de twee gelukkigste jaren van mijn leven. Ik zal al mijn helden daar nooit vergeten.
Tim M.
oud-leerling
Mijn dochters zitten vandaag allebei in de hogeschool. Ik ben jullie oneindig dankbaar, Zonder jullie was dit nooit gelukt.
Pierre DW.
papa
Topschool. Mijn zoontje was een hoopje. Maar nu is hij klaar voor het middelbaar. Echt fantastisch werk. Mijn diepste respect voor de leerkrachten en al de medewerkers daar. Doe zo verder.
Raf D.M.
papa
nl Dutch
X